top of page

A G E N D A

Het concert dat twee jaar geleden zou plaatsvinden

Vrijdag 22 april 2022 – eindelijk weer een Walkartconcert mogelijk!

Deze keer verzorgen Theo en zijn dochter Ariane een programma van muziek die aan de liefde gerelateerd is.

Zij spelen o.a. muziek van Beethoven, Chopin en (Clara!) Schumann en ook een vierhandige ‘Fantasie’ van Schubert.

Het concert begint om 20:00 uur, vrije toegang, collecte bij de uitgang.

Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist

De Dag der Kunsten

Zondag 16 juni 2019

13:45 tot 14:15 in de Spiegelzaal van Slot Zeist

Zinzendorflaan 1

De 'Dag der Kunsten' is een leuke traditie die zich afspeelt in en rondom Slot Zeist,

een dag van optredens van allerlei artiesten.

Theo Nederpelt neemt ook met veel plezier een half uur muzikaliteit voor zijn rekening! 

"Ik koos hiervoor de titel 'Van klavecimbel naar piano' en zal proberen in woord en spel duidelijk te maken hoe componisten als Sweelinck, Bach en Scarlatti het klavecimbel als uitgangspunt namen voor hun composities, terwijl bijvoorbeeld Beethoven, Chopin en Debussy daar niets meer mee konden en hun klavierwerken uitsluitend voor de piano componeerden."

De Dag der Kunsten vindt dit jaar plaats op zondagmiddag 16 juni 2019.

Theo speelt van 13:45 tot 14:15 in de Spiegelzaal van Slot Zeist, Zinzendorflaan 1. 

Ben je die middag in de buurt kom dan genieten van al het moois dat wordt aangeboden!

Pianoconcert Theo Nederpelt

26 april 2019 om 20:00 uur

Op vrijdagavond 26 april geeft Theo Nederpelt weer een pianoavond in de Walkartkerk. Hij speelt dan stukken die hem na aan het hart liggen, zoals de Impromptu in f mineur van Schubert, de Waldsteinsonate van Beethoven en het Italiaans Concert van Bach. Verder zijn Mozart, Chopin en Debussy van de partij.

De Walkartkerk is een gezellige en intieme ruimte met een mooie vleugel en een zeer goede akoestiek. Bovendien met prettig zitbare stoelen. En met een drankje en een versnapering in de pauze!

Adres: Kerkweg 23, 3701 HD Zeist

Tijd: 26 april 2019 om 20:00 uur

Toegang: vrij, collecte na afloop

Preek van de leek: Theo Nederpelt

6 januari 2019 ~ 10.30-12.00 uur

Op 6 januari, ook een zondag, ben ik gevraagd voor een 'preek van de leek' over het onderwerp:

Hoe muzikaal is onze bijbel? Nou, daar is heel wat over te vertellen, ik noem alleen al de zingende Mozes, de citerspelende David en de ramshorens van Jozua bij de verovering van Jericho. Bovendien is het Driekoningen, dat geeft ook veel aanknopingspunten. Dit zal plaatsvinden in de Walkartkerk te Zeist van 10:30 tot 12:00 en is voor iedereen toegankelijk, al dan niet gelovig. En gelukkig staat er een mooie vleugel. Ik hoop op veel reacties!

Ten slotte wens ik u allen een vruchtbaar en creatief nieuwjaar met heel veel mooie momenten!

Hartelijke groet, Theo

www.theonederpelt.com

Theo Nederpelt op Radio 4!

30 december 2018 ~ 20.10-21.20 uur

"Ik werd gebeld door Wouter Pleijsier van Radio 4 of ik zondag 30 december van 20:10 tot 21:20 iets wil vertellen over mijn favoriete muziekstuk, 'Die Kunst der Fuge' van Bach. Hartstikke leuk!"

Theo Nederpelt speelt in de Sionskerk

8 september 2018 ~ 16.30 uur

Het 30e (!) seizoen van de Zaterdagmiddagconcerten Zeist opent op 8 september met een pianoconcert door de Zeister pianist Theo Nederpelt. De concerten beginnen om half vijf en duren een uur. Even ontspannen na een drukke winkeldag!

Theo heeft een keuze gemaakt uit de muziek van zijn favoriete componisten Bach, Mozart, Beethoven, Schubert en nog anderen. Elk stuk voorziet hij van een pakkende toelichting, zodat de muziek nóg meer gaat leven voor de toehoorders.

De concerten vinden plaats in de Sionskerk, gelegen aan het pleintje waar de Jacob Catslaan en de Oude Arnhemseweg samenkomen.

Tijd: zaterdag 8 september 2018 om 16:30 uur

Plaats: Sionskerk, Jacob Catslaan 73, 3705 BP Zeist

Toegang: gratis, collecte bij uitgang

Lezing en concert over de Eeuw van de Romantiek

24 juli 2018 ~ 10.00-12.00 uur

Romantiek heeft altijd een rol gespeeld in het leven van de mensen, maar in de 19e eeuw, tussen 1800 en 1900, was die rol wel zeer overheersend. Men ging helemaal uit zijn dak bij grote vreugde, maar raakte ook diep in de put bij tegenslag en leed. In de muziek van de klassieke componisten uit die tijd is dat goed te horen! Gevoelens van liefde, van haat, angst, smart, het kon allemaal muzikaal worden uitgebeeld en verklankt.

Pianist en componist Theo Nederpelt spreekt hierover en speelt muziekstukken van componisten als Chopin, Schubert, Beethoven die in die tijd geleefd hebben.

Tijd: dinsdag 24 juli 2018 van 10:00 tot 12:00

Locatie: Theaterzaal van de Zeister Muziekschool, Markt 3, 3701 JV Zeist

Georganiseerd door Zomerschool Gilde Zeist

Toegang € 10,00

Concert Theo Nederpelt:

Hoe vrij of onvrij is de pianist?

Vrijdag 13 april 2018 om 20:00 uur

Locatie: Walkartkerk, Kerkweg 23, 3701 HD Zeist

Toegang: vrij, collecte na afloop

Een musicus is gebonden aan de tonen die hij op zijn instrument kan weergeven; al die tonen hebben een vaststaand trillingsgetal, de toonhoogte. Daar moet hij (of zij) dus wat van zien te maken. Dat kan op twee manieren: de noten weergeven die componisten (van vroeger en van nu) hebben opgeschreven, of muziek creëren door improvisatie.

Het lijkt alsof het spelen van gecomponeerde stukken de vrijheid van de uitvoerder nóg verder beperkt, je zou ze ook door een computer kunnen laten weergeven. Maar daar zit nu net het addertje onder het gras! Een levend mens kan van dat muziekstuk een doorgaand en samenhangend geheel maken, waarbij de luisteraar al die nootjes gewoon vergeet en een beleving krijgt die volkomen los staat van de tijdsduur van zo'n muziekstuk. Dat betekent dat de musicus daar creatief mee om kan gaan, zonder de intenties van de componist verloren te laten gaan. Dat is de persoonlijke vrijheid, waarmee hij de overgeleverde onvrijheid tegemoet treedt. Het is als met een schilderij: de schilder geeft iets essentieels weer, iets karakteristieks, wat met een foto niet te realiseren is.

Anders is het met de improvisatie. Nu liggen alleen de tonen vast, die gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld via de toetsen van de piano. De musicus volgt zijn eigen fantasie, maar moet voortdurend de lijn van zijn spel veranderen of aanpassen, al naar gelang de ingevingen die hij krijgt. Nu wordt het veel moeilijker een samenhangend geheel te creëren, zodat het niet als los zand aan elkaar hangt en een saaie vertoning wordt. De vrijheid van de improvisatie is dus zeer betrekkelijk.

Theo Nederpelt zal proberen deze twee manieren van musiceren te demonstreren. Voor het eerste moet hij hard studeren, voor het tweede moet hij hopen een goede dag te hebben... Gelukkig wil organist Jan Boerwinkel hierbij ook een ferme duit in het zakje doen!

Concert

9 september 2017

Theo zal wederom een zaterdagmiddagconcert verzorgen

in de Sionskerk in Zeist, dit keer met werken van Mozart.

Op 9 september, van 16.30 tot 17.30u zal Theo uiteenlopende werken

van Mozart ten gehore brengen voor piano solo, piano en viool en piano vierhandig.

Dit doe hij met medewerking van zijn zoon Arthur Nederpelt

en collega pianiste Thera Klaassen.

De Kunst-der-Fuge kring krijgt een vervolg!

Data:

2017: 12 oktober, 9 november

2018: 11 januari, 8 februari

Tijdstip: 19.30u

Zeister Muziekschool

Markt 3, Zeist

Voor meer informatie, klik HIER

Concert & lezing

over Die Kunst der Fuge van Bach door Theo Nederpelt

31 mei 2017 om 20:00 u.

De Zalen, Den Haag 

Geen enkele aantekening of overlevering geeft aan wat Bach beoogd heeft met dit werk, waarmee hij zich de laatste 10 jaar van zijn leven heeft beziggehouden. Maar wie echt zich gaat verdiepen in de studie van dit werk komt er achter dat deze schijnbaar uitgedachte ‘kunstigheden’ een diepe muzikaal-emotionele inhoud verborgen houden, dat de ingewikkelde opbouw verbleekt in het licht van de muzikale uitdrukking. De vraag van de zeggingskracht van Die Kunst der Fuge komt dan in een heel ander daglicht te staan.

De verschillende fuga’s in dit werk zijn zó verschillend van stemming, karakter en beeldende inhoud dat het uiteindelijk alleen maar de grootste bewondering kan wekken dat zo’n technisch-analytisch ogend werk zulke schoonheden kan bevatten. De Zeister pianist en componist Theo Nederpelt heeft zich tientallen jaren verdiept in Die Kunst der Fuge en heeft een heleboel vragen en onduidelijkheden kunnen oplossen. Zijn boek ‘J.S. Bachs meesterwerk – Die Kunst der Fuge – een menselijk document’ geeft voor musici en leken interessante informatie hierover.

Toegang: €10.00

Adres: De Zalen

Riouwstraat 1

2585 GP Den Haag

Vooraankondiging:

Concert & lezing

over Die Kunst der Fuge van Bach door Theo Nederpelt

2 juli 2017 om 20:00 u. 

Oude Enghweg 19, Hilversum in het logegebouw 'De Vereeniging' van de Gooische Broederschap.

Op vrijdag 7 april 2017 om 20:00 uur heb ik in de Walkartkerk in Zeist een concert gegeven, met muziek van grote componisten zoals Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Debussy etc.

Met mijn zoon Arthur speelde ik de prachtige Frühlingsonate van Beethoven, met pianiste Thera Klaassen een sonate voor vier handen van Mozart.

Vrijdag 17 februari 2017 ging mijn nieuwste compositie 'ZING' in première, voor drie koren tezamen! Zangers en publiek waren enthousiast!

Concert '3 VOL-KOREN'

Locatie: Oosterkerk te Zeist

Concert met drie jubilerende koren van dirigent Arie Perk:

Zeister Vrouwenkoor (15 jaar)

Cantiamo uit Austerlitz (95 jaar)

Zeister Mannenkoor (125 jaar)

Theo Nederpelt en Bachs 'Kunst der Fuge'

Op 1 november 2016 heeft Theo Nederpelt in spel en conference het publiek deelgenoot gemaakt van zijn warme betrokkenheid bij deze bijzondere compositie.

Plaats: Kerkje Rogstraat 9, Scheveningen

Tijd: 20:00 uur

Toegang: vrijwillige bijdrage

Over Bachs de laatste, onvoltooide compositie 'Die Kunst der Fuge' hangt een waas van geheimzinnigheid. Van de bedoelingen en achtergronden van dit werk is niets bekend, er zijn alleen maar een manuscript met 12 fuga's en een drukuitgave met 20 fuga's overgeleverd. Deze fuga's (Bach noemt ze elk 'contrapunctus') zijn muzikaal-technisch vaak heel gecompliceerd. Maar zoals meestal bij Bach: hoe ingewikkelder de structuur van zijn muziekstukken, des te groter de muzikale en emotionele zeggingskracht ervan. Denk maar aan het openingskoor van de Matthäus Passion!

Theo Nederpelt is pianist en componist en heeft zich tientallen jaren beziggehouden met Die Kunst der Fuge. Op tal van vragen over dit werk heeft hij aannemelijke en goed onderbouwde antwoorden gevonden en die verwerkt in zijn boek 'J.S. Bachs meesterwerk – Die Kunst der Fuge – een menselijk document'. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn o.a.:

– Wat was Bachs bedoeling met dit werk?

– Waarom heeft hij het oorspronkelijke manuscript omgewerkt naar de drukversie?

– Welke fouten hebben de erfgenamen gemaakt bij het uitgeven van het werk?

– Welke menselijke aspecten heeft Bach voor ogen gehad?

Het boek biedt zowel voor musici als voor leken interessante informatie en bevat tevens de bladmuziek van de door Theo voltooide slotfuga, alsmede een cd hiervan.

CONCERT - zaterdag 10 september 2016 ~ 16.30 uur heeft Theo de zaterdagmiddag concerten reeks van dit seizoen geopend!

Sionskerk, Jacob Catslaan 73, 3705 BP Zeist (hoek Oude Arnhemseweg)

Theo Nederpelt – piano

m.m.v. Thera Klaassen – piano

Arthur Nederpelt – viool

De bekende Zeister pianist Theo Nederpelt opent deze middag de serie zaterdagmiddagconcerten. In dit concert komen de vier grootste componisten uit de muziekgeschiedenis aan bod: Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven en Franz Schubert. Van elk van de eerste drie speelt Theo één compositie, van de laatste zullen twee stukken ten gehore worden gebracht: de Sonate in g mineur voor viool en piano, samen met violist Arthur Nederpelt, en de prachtige Fantasie in f mineur voor piano-vierhandig, waarin pianiste Thera Klaassen de twee extra handen uitleent!

Toegang: gratis, collecte na afloop

Parkeren: gratis, veel ruimte 

CONCERT ~ vrijdag 18 maart 2016 ~ 20.00 uur

Walkartkerk, Kerkweg 23, 3701 HD Zeist 

"Dat Schubert een veelzijdige componist is geweest wil ik op dit concert duidelijk maken. En ook een vruchtbare componist - een astronomisch aantal noten in slechts veertien jaar tijds. En ook een vernieuwende componist, die veel nieuwe genres introduceerde. Maar vooral een super-geniale componist, behorend bij de grootste vier: Bach, Mozart, Beethoven en Schubert.

Op deze vrijdag klinken afwisselend fantasiestukken voor piano-solo ('Impromptus'), liederen voor piano en zang m.m.v. de sopraan Ineke Niezen, een sonate voor piano en viool m.m.v. Arthur Nederpelt, de prachtige Fantasie in F mineur voor piano vierhandig m.m.v. Thera Klaassen en een aantal korte dansen voor piano, uitgebeeld door Esther Nederpelt." 

Vrij entree, collecte na afloop.

bottom of page